GDPR

Dataskyddspolicy & GDPR

Personuppgifter

Vi värnar om din integritet och vår målsättning är att alltid skydda dina personuppgifter efter bästa förmåga. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med denna policy vill vi förtydliga vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på vår webbplats i samband med köp, intresseanmälan, prenumeration på nyhetsbrev, frågeformulär eller annat utlämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Four Six Six Nine AB, Tulegatan 53, 113 53 Stockholm, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplats genom cookies. De uppgifter som vi kan komma att behandla är:

Privatpersoner/kunder/förnamn, efternamn
Postadress
E-postadress

Följande fall är exempel på när sådan information kan komma att samlas in, behandlas, uppdateras eller lagras:

När du lämnar information genom att fylla i onlineformulär på vår webbplats. Detta inkluderar information som lämnas då du registrerar dig för att lägga order i vår webshop.
När du kontaktar oss kan vi komma att spara uppgifter från korrespondensen.
När du slutför beställningar via webbplats.
När du handlar med oss, inklusive förfrågningar om erbjudanden, prisuppgifter etc. I sådana fall kan insamlingen av personuppgifter också vara nödvändig för att slutföra handelsavtalet.
När du lämnar information till oss på mässor eller andra sälj- eller marknadsföringsevent.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, kundundersökningar samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post och e-post.

Informationen vi har om dig kan tillexempel användas:

För att fullgöra de skyldigheter som följer av eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och oss.
För att följa eventuella juridiska och/eller lagstadgade skyldigheter i enlighet med relevant lagstiftning.
För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din dator.
För att meddela dig om ändringar i våra produkter.

Om du är en befintlig kund kan vi komma att kontakta dig via e-post.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor.

Four Six Six Nine AB delar inte sina kunders, leverantörers och/eller deras anställdas personuppgifter med någon tredje part i marknadsföringssyften.

For Six Six Nine AB använder ibland Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar använder Four Six Six Nine AB e-handelsplattformen Shopify med tvåstegsautentisering för inloggning och tillgång till lagrade personuppgifter. ´

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du är kund hos Four Six Six Nine AB sparas dina uppgifter så länge vi har ditt medgivande och uppgifterna behövs för ändamålet. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter. Om du inte är en registrerad kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Four Six Six Nine AB:s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss på info@sonsofbali.com

Four Six Six Nine AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Four Six Six Nine AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill radera dina uppgifter, vänligen lämna Four Six Six Nina AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@sonsofbali.com. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

Ändringar i dataskyddspolicy

Four Six Six Nine AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna dataskyddspolicy kommer att publiceras på vår webbplats. 

Har ni frågor gällande vår dataskyddspolicy, användandet av cookies eller allmänna frågor rörande behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss. Ni kan nå oss genom att maila oss på info@sonsofbali.com.